Devisievan TiMe

Visie

Bij TiMe Swimming Team geloven we in de kracht van zwemmen als een levenslange bron van plezier, gezondheid en prestatie. Onze visie is om een inclusieve omgeving te creëren waarin zwemliefhebbers van alle leeftijden en niveaus zich kunnen ontwikkelen, genieten en excelleren, of het nu gaat om recreatief zwemmen of competitiezwemmen op nationaal niveau.
 1. Inclusiviteit en Gemeenschap: We streven ernaar een warme en ondersteunendegemeenschap te creëren waarin elke zwemmer, ongeacht hun niveau, zich welkom voelt. Onze zwemclub is een plek waar vriendschappen worden gesmeed, en waar zowel beginners als ervaren zwemmers samen kunnen groeien.
 2. Professionele Begeleiding: Bij TiMe Swimming Team geloven we in hoogwaardige coaching. Onze getalenteerde en toegewijde trainers staan klaar om elke zwemmer te begeleiden, of ze nu hun zwemvaardigheden willen verbeteren voor recreatief gebruik of hun potentieel willen benutten in competitiezwemmen op nationaal niveau.
 3. Recreatief Zwemmen: Wij bieden een breed scala aan recreatieve zwemprogramma's voor alle leeftijden. Van watergewenning voor de kleintjes tot volwassenen die willen genieten van een ontspannen zwemsessie, we streven ernaar om iedereen de mogelijkheid te geven te profiteren van de gezondheidsvoordelen en het plezier van zwemmen.
 4. Competitiezwemmen op Nationaal Niveau: Voor degenen die streven naar competitiezwemmen op nationaal niveau, biedt TiMe Swimming Team een gestructureerd en intensief trainingsprogramma. We investeren in geavanceerde trainingsfaciliteiten en werken samen met ervaren coaches om onze zwemmers de tools te bieden die nodig zijn om te concurreren met de besten in het land.
 5. Toewijding aan Prestatie: Onze zwemclub streeft naar uitmuntendheid, zowel in de prestaties van onze zwemmers als in de organisatie van onze evenementen. We moedigen doorzettingsvermogen, discipline en teamwork aan om een cultuur van prestatiegerichtheidte bevorderen.
 6. Samenwerking met Ouders en Gemeenschap: We erkennen het belang van betrokkenheid van ouders en de bredere gemeenschap. Daarom streven we naar transparante communicatie, regelmatige ouderbijeenkomsten en deelname aan lokale evenementen om de banden tussen onze zwemclub en de gemeenschap te versterken.
Met deze visie streeft TiMe Swimming Team ernaar om een positieve impact te hebben op het leven van onze leden, of ze nu zwemmen voor recreatie of competitie. We bouwen aan een club die niet alleen bekend staat om haar prestaties in het water, maar ook om de sterke gemeenschap die we samen vormen.

Demissievan TiMe

Missie

Wij willen een hoogwaardig zwemaanbod bieden voor zowel basiszwemvaardigheden als gespecialiseerde training voor competitiezwemmen op verschillende niveaus. We zien zwemmen als een middel om karaktereigenschappen zoals doorzettingsvermogen, discipline, teamwork en respect te ontwikkelen. Wanneer oud-zwemmers terugdenken aan hun tijd in onze zwemclub dan moet er een glimlach op hun gezicht verschijnen en hopen we dat ze zeggen dat we als club bijgedragen hebben tot de persoon die ze geworden zijn.

Dewaardenvan TiMe

Waarden

 1. Passie voor Zwemmen:
  Wij koesteren een diepe passie voor zwemmen en geloven dat deze passie de drijvende kracht is achter onze inzet voor plezier, gezondheid en prestatie. Deze liefde voor zwemmen inspireert ons om een positieve en stimulerende omgeving te creëren waarin deze passie kan gedijen.
 1. Respect en Diversiteit:
  We omarmen respect en diversiteit als kernwaarden. In onze zwemclub wordt iedereen met respect behandeld, ongeacht achtergrond, ervaring of vaardigheidsniveau. We streven naar een diverse en inclusieve gemeenschap waarin verschillen worden gevierd en waar iedereen zich gewaardeerd voelt.
 1. Samenwerking en Teamgeest:
  We geloven in de kracht van samenwerking en teamgeest. Onze zwemclub moedigt samenwerking aan tussen zwemmers, coaches, ouders en de bredere gemeenschap. Samen streven we naar gemeenschappelijke doelen en ondersteunen we elkaar in de reis naar individuele en collectieve succes.
 1. Persoonlijke Ontwikkeling:
  TiMe zet zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van elke zwemmer, zowel in het water als daarbuiten. We moedigen zelfontplooiing aan en streven ernaar om een omgeving te bieden waarin elke zwemmer kan groeien, zowel fysiek als mentaal.
 1. Veiligheid en Welzijn:
  De veiligheid en het welzijn van onze leden staan centraal in alles wat we doen. We zorgen voor een veilige zwemomgeving en hechten belang aan het welzijn van elke individuele zwemmer. We streven ernaar om een gemeenschap te zijn waarin iedereen zich veilig en ondersteund voelt.
 1. Maatschappelijk Engagement:
  Als onderdeel van de bredere gemeenschap hechten we waarde aan maatschappelijk engagement. TiMe spoort haar leden aan om actief deel te nemen aan maatschappelijke initiatieven en zich in te zetten voor het welzijn van anderen buiten de zwemclub.

Door deze waarden toe te voegen aan de bestaande visie van TiMe Swimming Team, hopen we een nog completer beeld te schetsen van de principes en overtuigingen die de basis vormen van onze zwemclub.

Demeerjarenplanningvan TiMe

This image for Image Layouts addon

Fase 1 : zwemFUNdament

In fase 1 staat plezier voorop! Het accent in de zwemlessen ligt in het opdoen van veel bewegingservaring en het leren beheersen van de basis zwemtechnieken. Om veel bewegingservaring op te doen, wordt het beoefenen van andere sporten aangemoedigd.

Deze groep is dus letterlijk het fundament van de club en talentvijver waaruit wij onze  potentiële wedstrijdzwemmers selecteren. De daaropvolgende precompetitie en jongste
competitiezwemmers behoren eveneens tot het “zwemfundament”.
This image for Image Layouts addon

Fase 2: Optimalisatie van techniek

Deze fase is essentieel voor het behalen van het Maximaal Individueel Resultaat (MIR) op latere leeftijd! In deze fase leren de jongere zwemmers de aangeleerde technieken uit fase 1 te perfectioneren. Grote nadruk wordt gelegd op de juiste uitvoering van bewegingen. Daarnaast maken ze geleidelijk kennis met echte zwemtrainingen.
Wedstrijden worden gebruikt om getrainde vaardigheden te testen en verder te verbeteren.

Fase 3 : Leren trainen

Tijdens fase 3 ligt de nadruk op de ontwikkeling van de verschillende capaciteiten. In deze fase wordt de training in steeds grotere mate individueel aangepast aan de individuele sporter. Net als in de vorige fase ligt de nadruk meer op training dan op wedstrijden.
Omdat de optimale ontwikkeling van de aerobe capaciteiten langere tijd in beslag neemt is het belangrijk te benadrukken dat het aantal trainingsuren in deze fase fors dient toe te nemen.
Het aantal wedstrijden dient beperkt te blijven, maar moeten wel gebruikt te worden om doelstellingen ten aanzien van wedstrijdtactiek en mentale vaardigheden te realiseren.
This image for Image Layouts addon

Fase 4 : Trainen voor wedstrijden

Tijdens deze fase blijft de ontwikkeling van de fysieke vaardigheden centraal staan. De intensiteit van de trainingen wordt daarbij geleidelijk opgevoerd met behoud van het trainingsvolume.
Tijdens de wedstrijden wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van individuele wedstrijdtactieken. Hierbij richten we ons op een bepaalde afstand of slag en niet op beiden.
De nadruk moet liggen op specialisme en prestatieverbetering tijdens wedstrijden.
Alle technische (kwaliteit van uitvoering, slagfrequentie + amplitude), tactische, mentale, fysieke en aanvullende vaardigheden moeten maximaal ontwikkeld worden.

DeSportieve Structuurvan TiMe

This image for Image Layouts addon

Zwemscholen

Vanaf zwemschool 1 tot zwemschool 3 wordt vooral aandacht besteed aan zelfredzaamheid, het zich veilig in het water kunnen voortbewegen, met als einddoel de zwemstijlen rugslag, crawl en schoolslag uit te voeren. Hier wordt plezier beleeft in de zwemsport."Wat ik goed kan, vind ik leuk". Er kan reeds vrij deelgenomen worden aan wedstrijden onder Sporta. Na de zwemscholen moet en keuze gemaakt worden om verder te gaan in Sporta (groepen) of de overstap te maken naar het Zwemfed zwemmen (competitie), waar meer trainingen en wedstrijden aangeboden worden. Er kan steeds op elk moment overgegaan worden van Sporta naar Zwemfed, maar enkel na goedkeuring van de betrokken trainers.

Groepen

Algemeen kunnen we stellen dat de groepen bestaan uit sporters die ook nog andere hobby's naast het zwemmen willen beoefenen. Ze hebben een bredere kijk naar wat ze allemaal willen doen. De groepen bieden hen de ideale oplossing voor de mix die ze willen invullen. SPORTA-wedstrijden staan hier voor iedereen open. U kunt er uw eigen progressie in meten. Dit met concurrenten die een gelijkaardig niveau nastreven.

Competitie

In de precompetitite en competitie wordt een aparte planning opgemaakt. Wedstrijden zijn hier een must. Tal van voorwaarden moeten vervuld worden. We vragen niet het onmogelijke, wel datgene wat nodig is om het beste uit onze zwemmers te halen.
We willen wedijveren met de besten op Provinciale, Vlaamse en Belgische Kampioenschappen
Geen gewone zwemgroep dus, maar eentje voor de gedreven zwemmer.

Volwassenen

Voor wie groep 4 of de competitie ontgroeid is, of ouder is van een zwemmer, of gewoon voor iedere volwassene die wil zwemmen. Zij/hij die technieken wil verbeteren en/of aanleren, de uithouding wil opbouwen. Onder deskundige begeleiding worden al uw vaardigheden aangescherpt in een ontspannen sfeer.